ข่าวรับสมัครงาน

TitleCategoriesLink
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, Preview
ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา, Preview
Share this: